Spotkanie śpiewacze z Adamem Strugiem

W niedzielny wieczór, 13 marca 2022 r. w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie odbyło się spotkanie śpiewacze z Adamem Strugiem.

Artysta jest kompozytorem muzyki teatralnej i filmowej, scenarzystą filmowym, a także popularyzatorem muzyki tradycyjnej.  Wszyscy którzy przybyli na to wydarzenie, jak za dawnych czasów, wspólnie śpiewali pieśni wielkopostne pochodzące ze Śpiewnika Pelplińskiego. Śpiewom towarzyszyły melodie, wykonywane na lirze korbowej przez Hipolita Woźniaka. Po koncercie była możliwość zobaczenia kopii Całunu Turyńskiego i zapoznania się z jego historią.

Spotkanie odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego, które przyznało dotację w wysokości 7000 zł na realizację zadania publicznego pn. „Całun Turyński. Śpiewnik Pelpliński. Tradycyjna kultura ludowa”. Wnioskodawcą projektu było Stowarzyszenie Mój Szynwałd, a środki na powyższe zadanie zostały pozyskane przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie.