stowarzyszenie mój szynwałd

Cele Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Mój Szynwałd powstało, aby działać na rzecz lokalnej społeczności
Go to ROZWÓJ

ROZWÓJ

Działania na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności lokalnej. Wspieranie aktywności zawodowej mieszkańców, a także wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców.

Go to EDUKACJA

EDUKACJA

Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i wzrostu kompetencji mieszkańców. Realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Go to ZDROWIE

ZDROWIE

Ochrona zdrowia i zdrowego stylu życia. Wspieranie integracji społecznej mieszkańców, a także działanie na rzecz osób i grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania wspomagające prawidłowy rozwój i funkcjonowanie rodziny.

Go to HISTORIA

HISTORIA

Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz środowiska naturalnego. Prowadzenie, inspirowanie, wspieranie i popularyzowanie działań zmierzających do upowszechniania wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym.

Klub Senior +

Członkowie

Stowarzyszenie liczy 13 osób.
Zarząd Stowarzyszenia:

Bartłomiej Mącior

Prezes Zarządu

Ewelina Wójtowicz

Sekretarz Zarządu

Anna Mądel

Skarbnik Zarządu

Projekty

Wspieraj nas przez FaniMani

Aktualności