22 czerwca 2018

PROW 2014-2020

.                                                                                                         

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Budowa placu zabaw przy przedszkolu niepublicznym
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w miejscowości Szynwałd
mająca na celu poprawę oferty spędzania czasu wolnego na obszarze realizacji LSR
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji zostanie wykonane ogrodzenie panelowe wraz z bramą i furtką, zostaną zamontowane: huśtawka – 1 szt., sprężynowce – 6 szt.,              piaskownica – 1 szt., zestaw wielofunkcyjny – 1 szt. Pod wszystkimi urządzeniami zostanie wykonana bezpieczna nawierzchnia z płyt absorbujących upadek.

Wartość dofinansowania wynosi: 141 000,00 zł