Stowarzyszenie Mój Szynwałd zostało założone w lipcu 2016 r. przez grupę osób, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności. Aktualnie do Stowarzyszenia należy 13 osób.

Jeśli zechcieliby Państwo wesprzeć działania związane z realizacją celów statutowych naszego Stowarzyszenia, prosimy o przekazywanie środków w formie darowizny na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Mój Szynwałd
33-158 Szynwałd 9
Nr rachunku:
29 1600 1462 1833 3738 7000 0001
Tytuł: Darowizna na cele statutowe

Informujemy, że zgodnie z przepisami podatkowymi osoby fizyczne, opodatkowane wg skali podatkowej lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym mogą odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia w wysokości do 6% dochodu uzyskanego w danym roku. Natomiast osoby prawne mogą odliczyć darowizny w wysokości do 10% dochodu uzyskanego w danym roku.