Zaproszenie do składania ofert

Stowarzyszenie Mój Szynwałd zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia obejmującego budowę placu zabaw przy przedszkolu niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w miejscowości Szynwałd. Szczegóły zamówienia znajdują się w załącznikach. Wykonanie przedmiotu zamówienia jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie Read more about Zaproszenie do składania ofert[…]