Warsztaty rzemiosł tradycyjnych

We wrześniu i październiku 2021 r. Stowarzyszenie Mój Szynwałd zrealizowało projekt pt.: „Warsztaty rzemiosł tradycyjnych sposobem na rozszerzenie działalności odpłatnej Stowarzyszenia Mój Szynwałd”. Zadanie obejmowało organizację warsztatów z wikliniarstwa, haftu i szydełkowania. Realizacja inicjatywy była możliwa dzięki pozyskaniu grantu w wysokości 8 220 zł z projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”. Operatorem Read more about Warsztaty rzemiosł tradycyjnych[…]