Otwarcie wystawy „Szynwałd z tamtych lat”

W dniu 21 października 2017 r. w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie otwarto wystawę fotografii ”Szynwałd z tamtych lat”. Zaproszeni goście mogli obejrzeć zdjęcia m.in. z lat 80. i 90. XX wieku, na których odnaleźć można wydarzenia z historii i życia mieszkańców, a także dziejów parafii i szkoły.

Podczas otwarcia wystawy wykład pt. ”Droga chłopów polskich do Polski” wygłosił znany w regionie historyk – dr Jan Hebda. Słuchacze poznali szczegółowo dzieje chłopstwa polskiego, przedstawione w sposób niezwykle barwny, z nutą humoru.

Otwarcie wystawy, którą można będzie oglądać do końca listopada, było zwieńczeniem realizowanego przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd projektu pn. ”Zakup niezbędnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w celu zwiększenia efektywności prowadzonej działalności statutowej przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd”. Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego. Podjęta inicjatywa umożliwiła Stowarzyszeniu zakup niezbędnych urządzeń, które okazały się niezwykle pomocne przy organizacji wystawy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji spotkania i aktywnie uczestniczyli w realizacji zadania.

FIO Małopolska Lokalnie, Małopolska, Kraków PL