Budki zostały rozdane

W dniu 16 października 2017 r. Stowarzyszenie Mój Szynwałd rozpoczęło akcję, polegającą na rozdawaniu mieszkańcom budek dla ptaków. Był to efekt realizacji zadania pn. ”Gmina Skrzyszów przyjazna ptakom – ochrona ptaków poprzez montaż budek lęgowych”. Środki finansowe na realizację zadania zostały przekazane przez Gminę Skrzyszów. Każdy chętny mieszkaniec mógł otrzymać jedną budkę. Zainteresowanie akcją przerosło oczekiwania i wszystkie budki rozdano w ciągu zaledwie trzech dni.

Wszyscy, którzy otrzymali budki zostali poproszeni o przesłanie zdjęć zamontowanych budek na potwierdzenie prawidłowości realizacji zadania. Duża część mieszkańców bardzo szybko zamontowała budki i przesłała fotografie nowych miejsc lęgowych dla ptaków. Z pewnością budki na wiosnę zostaną zamieszkane przez ptasie rodziny.

Stowarzyszenie oczekuje na pozostałe fotografie, które można przesłać na adres e-mail stowarzyszenia mojszynwald@gmail.com lub za pośrednictwem portalu Facebook.