Nowy plac zabaw w Szynwałdzie

W czerwcu 2018 r. Stowarzyszenie Mój Szynwałd zakończyło realizację projektu pn. „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w miejscowości Szynwałd.” W ramach operacji wykonano nowe ogrodzenie panelowe oraz zamontowano huśtawkę, sześć sprężynowców, zestaw wielofunkcyjny oraz piaskownicę. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw, pod wszystkimi urządzeniami została ułożona nawierzchnia z płyt absorbujących upadki.
Celem projektu była poprawa oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży na obszarze realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Koszt budowy placu zabaw zawarł się ostatecznie w kwocie 140 675,75 zł. Dofinansowanie wyniosło 100%.
Partnerem w realizacji projektu była Gmina Skrzyszów.
Dzięki nowemu placowi zabaw nasi najmłodsi mieszkańcy zyskali kolejne miejsce, gdzie będą mogli atrakcyjnie i bezpiecznie spędzić wolny czas.
Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowania Wójtowi Gminy Skrzyszów – Panu Marcinowi Kiwiorowi, pracownikom Urzędu Gminy Skrzyszów oraz Siostrom Służebniczkom z Szynwałdu za wszelką pomoc i wsparcie okazane w związku z budową placu zabaw.