Wyskubek w Szynwałdzie

W sobotę, 30 listopada 2019 r. członkowie Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Skrzyszów, spotkali się w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie. Wzięli oni udział w wydarzeniu „Wyskubek w Szynwałdzie – są ludzie, którzy chcą pamiętać” zrealizowanym przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd wraz z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Uczestnicy mieli za zadanie Read more about Wyskubek w Szynwałdzie[…]