Jak dawniej w Szynwałdzie mówiono

Z inicjatywy Stowarzyszenia Mój Szynwałd ukazała się publikacja pt. „Słownik gwary Szynwałdu”.

W książce znalazły się dawne nazwy przedmiotów, urządzeń, roślin, zwierząt, a także określenia odnoszące się do wyglądu i zachowania ludzi. Wszystkie słowa zostały spisane przez czterech autorów: Piotra Ziębę, Stanisława Podrazę, Annę Mądel i Magdalenę Dudę, przy dużej pomocy mieszkańców Szynwałdu, którzy przekazywali im swoją wiedzę.

Obecne zmiany zachodzące na wsi, odchodzenie starszych pokoleń i rozwój społeczeństwa prowadzą do zanikania gwary. Słownik ten jest próbą ocalenia przed zapomnieniem, tej ważnej części tożsamości lokalnej.

 

Książkę można kupić w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie, w cenie 15,00 zł.

Zadanie „Opracowanie i wydanie słownika gwary z Szynwałdu” jest współfinansowane przez Gminę Skrzyszów.